Agility is een heel dynamische sport die veel verlangt van geleider en hond; wij bieden als club de best mogelijke opleiding aan. Onderschat de moeilijkheidsgraad van deze sport niet; honden en geleiders moeten een parcours afleggen zonder fouten en op een zo snel mogelijke manier.


Om dit te realiseren krijgt u bij ons een aangepaste training, waarbij de focus ligt op  agility en niet op  gehoorzaamheid. Om een zo goed mogelijke training te bekomen, verwachten we ook inspanningen van u, en niet alleen tijdens de trainingen; de oefeningen kunnen, zeker in het begin van de opleiding, ook thuis geoefend worden.


Omdat we met een wachtlijst werken, zouden we van u het volgende willen vragen:


  1. zo veel mogelijk aanwezig zijn op de trainingen; indien u niet kan komen gedurende meer dan een week (b.v. door loopsheid van de hond, vakantie of ziekte), gelieve  dit te melden aan de club;
  2. thuis trainen zodat we ook vorderingen zien;
  3. positief trainen; we zijn een beloningsgerichte club;
  4. als er zich problemen voordoen, deze zo snel mogelijk melden zodat wij er kunnen op inspelen en raad kunnen geven;
  5. mee opzetten van de toestellen voor aanvang en mee opruimen na de les (tenzij tijdens het volgende lesuur dezelfde toestellen worden gebruikt);
  6. aandacht tijdens de les, uit respect voor de  instructeur.


Als u zich niet kunt vinden in deze verwachtingen, raden wij u aan een andere club te zoeken die misschien beter bij u past.

Als u voor een langere periode afwezig bent, wordt u terug op de wachtlijst gezet, zodat een ander persoon kan beginnen met de opleiding.


Het Canis-bestuur